วันที่

5 - 6 พฤษภาคม 2561

สถานที่จัด

โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

500

ผู้บรรยาย

รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ / ผศ.ศิริพร พุทธรังษี / พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ / คุณมะลิวัลย์ กรีติยุตานนท์ / ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

About

จากการประกาศนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety : 2 P safety) และลงนามปฏิญญาการขับเคลื่อน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ อาคารอิม แพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ทําให้ทุกหน่วยงานและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวในการขับเคลื่อน ให้การ บริการสุขภาพคํานึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้มารับบริการ และผู้ให้บริการเพื่อให้ระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ อย่างมั่นคง และยั่งยืน

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพหนึ่ง ซึ่งได้เล็งเห็นความสําคัญของความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทําโครงการประชุม วิชาการสัญจรภาคเหนือ เรื่อง “2 P (Patient and Personnel) safety in operating room” เพื่อให้ผู้ป่วย ได้รับบริการพยาบาลผ่าตัดที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานมีความสุข และปลอดภัย

ค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนในอัตราสมาชิกได้ ถ้าสมัครสมาชิกมาพร้อมกับการลงทะเบียน

29 มกราคม - 5 เมษายน 2561 สมทบ 2,000 บาท
สามัญ 2,000 บาท
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
กรรมการ 0 บาท
เข้าบัญชี สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย-การประชุมวิชาการ
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 0453043356

ลงทะเบียน

         
    
    
         

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,pdf ขนาดไม่เกิน 2MB

ตรวจสอบสถานะ

กรุณาระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ เบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

คำถามที่พบบ่อย

Q
ลงทะเบียนผ่าน smart phone แล้ว เราต้องไป print เพื่อไปชำระเงินที่ธนาคาร จะมีช่อง ทางไหนที่ไม่ต้อง print ได้ไหม

A

สามารถ Capture หน้าจอไปจ่ายที่ธนาคารได้ แล้วถ่ายใบ Payin Slip มาอัพโหลดเป็นหลักฐาน

Q
กรอก ข้อมูล เลขบัตรปชช สามารถ ขึ้น ชื่อ นามสกุล ตามบัตร เลยได้มั้ย

A

ยังไม่รองรับ

Q
สามารถตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคมได้หรือไม่อย่างไร

A

ท่านสามารถตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคมได้ โดยคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบรหัสสมาชิก" ที่หน้าหลักของเว็บไซต์สมาคมฯ แล้วค้นหาจากชื่อ-นามสกุล หรืออีเมล์ที่ใช้สมัคร

ลิขสิทธิ์ @ 2013 สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
1/237 อาคารสีลมแกรนด์เทอเรส ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-6320003 โทรสาร 02-6320004
e-mail : tpna_or@yahoo.com
tpna.or.th@hotmail.com
พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
Copyright © igenco.co.th All Rights Reserved