Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2562

เรื่อง “Perioperative nursing : Quality of care & Quality of life”

จัดขึ้นในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562

ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

f t g m