Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการร่วมกับสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง Modern Surgery and How I do It: In AEC Transition  วันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย
โดยพยาบาลสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ ผ่านทางสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง(CNEU) (อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล)
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (1)  >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด <<<
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (2)  >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด <<<
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (3)  >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด <<<
f t g m