Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

วันที่ 28 ธันวาคม 2558  สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนรอบโรงเรียนวัดบางไกรนอก อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดยผศ. ศิริพร พุทธรังษี  นายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงาน และได้รับเกียรติจากท่านกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการเขตการศึกษาจังหวัดนนทบุรีเขต1 เป็นประธานเปิดงาน

           

             

f t g m