Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2559  ที่เขต 5 ของสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสู่สังคมอาเซียน” วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 19 - 20 มีนาคม 2559

ณ ห้องปรารถนา  ชั้น 1  โรงแรมหรรษาเจบี  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 10 มกราคม 2559 – 27 กุมภาพันธ์ 2559

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

1. โครงการประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2559  >>> คลิกที่นี่ <<<

2. กำหนดการประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2559  >>> คลิกที่นี่ <<<

3. แบบฟอร์มการลงทะเบียน  >>> คลิกที่นี่ <<<

4. แบบฟอร์มใบตอบรับการสนับสนุนการประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2559  >>> คลิกที่นี่ <<<

5. แบบฟอร์มการจองห้องพักโรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่  >>> คลิกที่นี่ <<<

f t g m